петак, 04. август 2017.

Ранко Јововић

Убиј се младићу
У томе се огледа твоја слобода
Храброст ако ти је до храбрости
Душевност ако ти је до душевности
Љубав ако ти је до љубави
Очинство ако ти је до очинства
Народност ако ти је до народности

Убиј се сине