четвртак, 03. август 2017.

ЗАПИС - Ранко Јововић

Који у црву уличном
Види себе -
Благо нама.

Тај слободан
Чулом вечитог расипника
Довлачи у дом наш
Мисли веселе
И налива нас пићем руменим.

Који неће као онај и црв
(Занимање му није земља)
Носи терет зидина,
Трулеж векова,
И поводе смишља
За сваки рад.

Али благо нама -
Умреће на нашу радост
Од неке ружне болести.