понедељак, 25. август 2014.

ОНОМАТОПЕЈА ЖАЛА - Алек Вукадиновић

Кров до крова вал до вала
Све је дубљи корен жала
Спава неба сјај оборен
Чува гора гори корен
Од своје се крви скрива
Испод неба птица жива

Небо земља - црне дражи
Једна другу поноћ тражи
Залуд бије звезда плава
Потонула снага спава
Сунчани је сјај одбего
На камен је камен лего

Крило крилу - цвет до цвета
Све је тежа поноћ света
Кроз корен се корен чује
Крило крилу одјекује
Све је тежа поноћ југа
Испод неба поноћ друга

Птица птици - чудо вала
Све је дубљи корен жала
Неба црна снага дрема
Ни камена у сну нема
Ни пепела да запламти
Само пламен кућа памти

Само пламен кућа памти