среда, 14. март 2018.

РОМАНСА - Михаил Јурјевич Љермонтов

У дане кад нада нема више
А има само успомена,
Под веђама нам се радост брише
И лакша буде патња нема.

1830. (М. С.)