среда, 14. март 2018.

ЦРНЕ ОЧИ - Михаил Јурјевич Љермонтов

Много звезда је у ноћи,
А зашто су само две у вас,
Јужне очи! Црне очи!
У зли смо се сусрели час.

Сваком ће звезде ноћи
Рајском срећом заменити јад.
Ваше звезде, црне очи,
Донесоше мени рај и ад.

Јужне очи, црне очи,
Осуду на љубав спазих вам у зени,
Звезде дана, звезде ноћи
Од тог часа постадосте мени.

1830. (М. С.)