понедељак, 25. мај 2015.

ЦИГАНИН МАРКО - Десанка Максимовић

Циганин Марко се у свету обогатио,
има сад коња, два телета и краву,
православац је, слави славу,
у свим ратовима се уз Србе борио.

Да је Циганин понекад је крио,
Србином бити дао би и краву
с јединог пашњака, дао би отаву,
и прасе које је недавно купио.

Има сина Немању, кћерку Милицу,
куне се у Обилића, у ћирилицу,
окумио је суседа Ивана.

И не може чудом да се начуди
што кум Иван у туђини полуди
и прекрсти сина Стевана у Жана.