среда, 27. мај 2015.

ШВЕДСКА - Десанка Максимовић

Гранит, вода и небо - земља Шведска.
На стени понеки вечности запис,
из пукотине поникао нарцис,
језерска се вода као крљушт љеска.

Модри видици препуни блеска,
стабла бреза исцртао црним лапис,
по стаблима четинара смоле капи.
Светлост, широк видик, ветар - земља Шведска.

Четинар, гранит, маховина, лишај,
борових иглица и светлости киша,
стазу изненада претрчи јелен.

Острвље, вода, небо - земља Шведска,
четинар, понека бреза, леска,
између шума простор брисан, зелен.