среда, 27. мај 2015.

БУДНА КУЛА - Десанка Максимовић

Све се ређе пише писмо,
све чешће сећања беже,
све радије се рано леже, -
канда, сестро, већ остарисмо.

А још се ни наживели нисмо,
и све нам је канда теже
одлутати у јутро свеже,
а недавно младе бисмо.

Али има понеко огњиште
које године не униште,
будно као светиља кула.

Само одредити не могу
је ли оно дубоко у мозгу
или у шестом од чула...