понедељак, 25. мај 2015.

ОДУМИРАЊЕ - Десанка Максимовић

Прореде се часи жеља, часи сећања,
прореде се пријатељи, знанци се прореде,
туге се смире, радости побледе,
прошла су рађања, настала умирања.

У час вечерњи када млад створ сања,
живот се на дисање, на погледе сведе,
оживе ожиљци, оживе озледе,
стижу зле слутње, оживе кајања.

Некад вољене равнодшно сретамо,
беже нам имена оних које знамо
и тек као свитац мимо нас промине

име завичајних трава и корова,
прва велика на школској табли слова
и неколико људи и њених судбина.