понедељак, 25. мај 2015.

ЈЕЗИК НЕМУШТИ - Десанка Максимовић

Како ко, али ја знам језик немушти
који се учи у древној под небом школом,
њега зна човек који самоћу воли,
који разуме реч кише кад пљушти

и мисли неба када се натушти,
и шта пас цвили кад га туга сколи,
шта разговарају храстови голи -
њихов и мој језик туге су сушти.

За разговор с људима људски језик треба,
али увек други испод другог неба,
а с немуштим обиђем сву земље куглу.

Мислим могла бих живот провести
као испосник који на шумској цести
ослушкује птицу и тишине тугу.