недеља, 24. мај 2015.

НОВИНСКЕ РЕЧИ - Десанка Максимовић

Омрзле су свету дозлабога
речи какви пуне су новине,
речи излизане, трошне ковине,
без правога места и разлога.

Слично је реч обојена свака,
као кратковечне, нападане тканине,
дошле однекуд из пусте туђине,
из светскога краја деветога.

А много је својих које зна и дете,
па да сложену мисао разумете -
само се реч своја волети мора.

Да вам је поћи до свих њених врела
и у пивницама забачених села
слушати зрелих друштевних разговора.