недеља, 24. мај 2015.

РЕЧИ И ПЕСНИК - Десанка Максимовић

Песник не влада речју, њим влада она,
она је његов живот и судбина,
и крилата његова некретнина,
и опасна са срцем кратка спона.

Песник не влада речју, њим влада она,
мада су речи његова творевина,
кад створи реч, као да роди сина
и да му је звезда поезије склона.

Он не тражи реч, она њега тражи,
она је увек крај њега на стражи
кад песма почиње да се рађа.

Од песника боље знају оне
када треба које да зазвоне,
у часу усхита и часу безнађа.