среда, 27. мај 2015.

ПЕСНИК - Десанка Максимовић

Песник нема рода, века ни порекла.
Као зрак он је: био, јест и биће.
Он је богова добро и откриће.
Он је одувек као брег и река.

Песник нема рода, порекла ни века.
Млад је и када му стотину је лета,
а стар и када му тек је двадесета.
Песник је као зрак, брег и река.

Он је миљеник богова самоће,
разуме га љубави бог господ
кад срце круни за собом ко просо,
пусте га да снева докле хоће.

Лудога му не ометају сна,
и не бране да бежи земљи с тла.