уторак, 26. мај 2015.

РАЗРУШЕНА ЦРКВА - Десанка Максимовић

Разрушена црква после рата,
још понешто се сломи сваког часа,
сад падне икона са иконостаса,
сад се одвале на паперти врата.

Нема верника. Нико се не прихвата
да оправи одежде апостола,
да им освежи блесак ореола,
да окречи зидове забата.

Само сјесени пред црквом стара липа
потамнеле иконе листом засипа
и на њима опет засија позлата.

И припитомљене три, четири срне
кад зима планину снегом заогрне,
уђу да се загреју цркви иза врата.