понедељак, 25. мај 2015.

СЕОСКИ ПОШТАР - Десанка Максимовић

И овај дан прође, а не стиже поштар,
не донесе из града никакве вести.
Могао се путем са киме срести,
и ногу расећи на камен оштар.

Ни сутрадан се не појави поштар,
можда и нема шта да обавести.
Мого се и у тучу неку уплести -
деси се човеку нечекано штошта.

А можда је, и нека му је просто,
негде код жене љубљене заосто,
или се успут у крчми одмара.

Само пре ће бити песник потајни,
деси се такав поштар завичајни,
те седи у шуми и стихове ствара.