понедељак, 25. мај 2015.

ЈЕСЕН - Десанка Максимовић

Далеко за нама августа је жар.
Хлад под буквом већ није густ.
Небески свод без икога, пуст -
јесен је, не треба ти календар.

Далеко је за нама лета чар,
далеко су мај, јули и август,
одавно јесен познајем наизуст.
Један јулски дан био би заувар.

Цвили вода јаругама из жлеба.
У пољу врана семење и кукце вреба.
Опалог листа расте златан сноп.

Кроз маглу се не види пред оком прст,
ни гробљанске капеле потамнели крст.
На сахрану жури некуд сеоски поп.