уторак, 26. мај 2015.

ПОРОДИЦА БОГОВА - Десанка Максимовић

Радуј се, Перуне, ниси инокосан,
међ словенским бозима домаћине,
по твом закону задругари све чине:
Волос у стадо мог села бива послан,

Весна залива траву да буде росна
а Световид се о песницима брине,
пали за њих сунца, дуге и месечине
и знаком богова чело им жигоса.

Дајбог с руку милијарду милијарди
благосиља њиве и отаве млади,
кишом их роси а сунцем их суши.

Ти пре хиљаде и ноћи и дана
знаш по кога ће кренути Морана,
чије преда те подастрети душе.