уторак, 26. мај 2015.

НАТПЕВАЊЕ - Десанка Максимовић

Натпевамо се ја и Равијојла,
(попут народа дуго живе виле).
Јеле су на древној гори трепериле
од њенога за Милошем бола,

за клицањем његова сокола.
Није се знало да ли горче цвиле
моје певање или певање виле,
у коме је више вилинскога бола.

Тужи вила Милошу за грлом,
за именом које се затрло,
тужим ја за твојим гласом.

Све се то збило у срцу виле и мене,
далеко негде изнад горе и земље
за облаке висинским појасом.