уторак, 26. мај 2015.

ИСТОЧЊАК - Десанка Максимовић

Овуда је јутрос минуо источњак,
разгрнуо стотине лисних недара,
распалио у реци прегршти жара,
поскидао са грана паучји свлак,

пробудио још дремован шумски зрак,
видика вратнице стао да отвара,
срушио димњак мравињака стара,
завирио у сваки таме буџак.

Сад мрави крпе своје пирамиде,
лишћу сад образи од хладноће бриде,
искачу опет из дупљи веверице.

Тако сваког дана седа на тројку
и јури у други видик по девојку,
газећи све пред собом немилице.