понедељак, 25. мај 2015.

РЕШЕТКА У БОЛНИЧКОЈ СОБИ - Десанка Максимовић

Решетка на зиду, биће вентилатор,
налик стотини других решетака.
Гледа ме  из ње сто окаца мрака
и страх ме ваљда хвата зато.

Попут писмена богзна кад издатог,
с безброј важних законских тачака,
а живота мога тиче се свака,
и страх ме ваљда хвата зато.

А решетка као празно саће меда
непрестано правце у мене гледа,
претња у свако окце се увукла.

На разбоју невидљивом тка се тишина.
Зидови празни, голи, сама белина.
Страва као у пустињи мукла.