субота, 11. октобар 2014.

СНОВЕ СНИВАМ - Лаза Костић (1841-1910)

Снове снивам, снујем снове,
снујем снове бисерове,
у сну живим, у сну дишем,
ал` не могу ситне снове,
не могу их да напишем.

Снове снивам, снове снујем,
у слике бих да их кујем,
ал` су санци полетанци,
не могу их да прикујем
срцу моме лаганоме.

Ал` наслони на те снове
твоје груди бисерове,
две ледене бисер капи:
та би студен смрзла снове,
све те слике следила би.