петак, 10. октобар 2014.

ВИНО И ЖЕНА - Гаврил Стефановић Венцловић

Разгонећи тугу ти са срдца,
Тко би те туђин
И с туштеним мазним речма
Могао разблажити и потешити -
Већ ако добро вино
И лепозрачна, смешљива жена?