петак, 28. фебруар 2014.

ЈЕСЕН - Велимир Живојиновић Massuka (1886-1974)

Сиви су: под небом ждрали,
мрак који сипи, пут,
брегови мали.

Свије се јесен, и свали
на савки кут.

Једва се спушта и чује
вечерње цркве звон.
Прошуми, кљује.

Пепелом загробним трује
душе удављен тон.