четвртак, 27. фебруар 2014.

ЗВАЊЕ СЛАВЈАНСТВА - Петар Прерадовић (1818-1872)

Божја света рука расу
по широком кругу земље
разне пуке и народе.
По искрицу сваком даде
свога ума, своје моћи.
Кому даде оштроумље,
кому, мудрост, кому благост,
кому јакост, кому њежност,
а славјанском уз све ото
даде још и љубав своју,
па му рече давајући:
"Највећи си и најјачи
и раширен свуд по земљи,
зато чувар њој ми буди!
Кад јој свијет се изопачи,
оштроумље кад се смути,
мудрост када прецјени се,
јакост када раздивља се,
благост када распусти се,
њежност када размази се:
ти освејести, ти разбистри,
ти укроти, ти ублажи,
ти окјепи, ти узнеси,
ти ми спаси свијет на земљи!"

1860.