четвртак, 27. фебруар 2014.

МИЛА - Ђура Јакшић (1832-1878)

"Вина Мило!" - орило се,
Док је Мила овде била.
Сад се Мила изгубила:
Туђе руке вино носе,
Ана точи, Ана служи,
Ал` за Милом срце тужи.

Нема нама Миле више!
Оно мало веселости,
Што имаше добри гости,
То код Миле оставише.
Ана точи, Ана служи,
Ал` за Милом срце тужи.

Из Милиних руку мали`,
- Ма се расто бела света, -
Место чаше од бермета,
Отрова би прогутали.
Ана точи, Ана служи,
Ал` за Милом срце тужи.

Ко да игра? Ко да пева?
Ко да жедни? Ко да пије?
Ко ли бригу да разбије?
Неста Миле, неста ћева!
Ана точи, Ана служи,
Ал` за Милом срце тужи.