четвртак, 27. фебруар 2014.

БРАНКУ РАДИЧЕВИЋУ - Петар Прерадовић (1818-1872)

(Умро 30. липња 1853)

Понарасла теби витка крила,
већ за раном твог живота цвијета
и на њих те подигнула вила
нашој пјесми до висока лета.

Жива радост рођеног нам свијета
дочеком ти свакој пјесми била,
а уз сваку здравица се пила:
пјевао нам јоште много љета!

Али свијету с ону страну раке
устребало духа пјесничкога,
и смрт дође и ускрили твога

Лакхо изнад земљице ти лаке.
Тамо сад си своме роду дика
ал` овдје ти нејма замјеника!