понедељак, 03. фебруар 2014.

ЧОВАК - ЧАР - РАЗОЧАР - Вито Марковић

Склон сневању а сам одвајкада
Из немира
Себи непозната
Окреће се
Загледа се у час
Свог постанка
И престанка правог

У почетку види завршетак
У свршетку
Не види почетак
С краја на крај
Тако надалеко
Да је знао
Не би ни гледао