четвртак, 26. октобар 2017.

ДРУГ У СОБИ - Курт Клингер

У туђем стану
у пријатном друштву са дрвеним жишком.
Он је као  и његов груби орман
рајнскопфалачког порекла, дакле
помало закопчано љубазан према људима.

Видим га пред собом:
сав румен од посла,
врело натекао до врха репа,
са надувеним образима
и ужареним ноздрвама
из којих сваке секунде
запурња облак дрвене прашине.

У својој страсти да гризе против стварности
он поседује куцкаво стрпљење
великих песника без талента.
Његова потајна рана: хтео би да је цврчак
што пева из старог дрвета.

Зато је његов уништитељски бес
само чежња за шансоном
у заједничкој ноћи.