четвртак, 26. октобар 2017.

ПРИ ПОСМАТРАЊУ СТАРИХ ФОТОГРАФИЈА - Виланд Шмид

Онај ко гледа албум
и онај ко њега отуд гледа:
гледају један поред другог,
не познају се,
раздвојени су речима,
воду називају друкчије,
љубав, време
и домове Животињског круга,
раздвојени су као Немац
од Немачке, а и оно што
сањају никад не стиже у ноћ другога,
раздвојени су једном једином речју,
а сваки део другога,
не сећају се, неми су,
стиде се један због другог.