четвртак, 26. октобар 2017.

ДОЛЕ, ГОРЕ - Виланд Шмид

Доле бунар
горе Галилејеви кругови,
порећи,
не порећи?
Доле један једини глас,
горе тмина.