четвртак, 26. октобар 2017.

Алојз Хергут

Звезде
светлуцаве дечје звезде
што граде гнезда у тмини -

Пуцкета од светлости
и од домаће присности

Прадеда Месец
са сребрном гривом
опет прича бајке

И све је сјај