четвртак, 26. октобар 2017.

ОЧЕ ХАЈДЕ ПРИЧАЈ НАМ О РАТУ... - Ернст Јандл

Оче хајде причај нам о рату
оче хајде причај како си мобилисан
оче хајде причај како си пуцао
оче хајде причај како си рањен
оче хајде причај како си погинуо
оче хајде причај нам о рату.