недеља, 27. децембар 2015.

Васко Попа

3

Шуште зелене рукавице
На гранама дрвореда

Вече нас под пазухом носи
Путем који не оставља траг

Киша пада на колена
Пред прозорима одбеглим

Дворишта излазе из капија
И дуго гледају за нама