недеља, 27. децембар 2015.

Васко Попа

12

Присутна си
У жижи моје самоће

Са две руке
Како бих свет загрлио

Присутна си
У прозору моје сузе

У два ока
Како бих свет удомио

Присутна си
У свакој мојој песми

У једном сну
Како бих свет обогатио