субота, 26. децембар 2015.

У ЗАБОРАВУ - Васко Попа

Из далеке таме
Исплазила се равница
Нездаржива равница

Разливени догађаји
Расуте увеле речи
Изравнана лица

Овде - онде
Понека рука од дима

Уздаси без весала
Мисли без крила
Бескућни погледи

Овде - онде
Понеки цет од магле

Раседлане сенке
Све тише копају
Врели пепео смеха