субота, 26. децембар 2015.

КОКОШКА - Васко Попа

Верује
Само веселом пијуку
Својих жутих сећања

Нестане
Пред снежним гранама
Што се за њом пружају

Пресахне
Испод гладних језера
Што над њом круже

Одскочи
Од своје крваве главе
Која је у ноћ гњура

Одскочи
На легало да узлети