недеља, 27. децембар 2015.

Васко Попа

11

Кораци твоји са плочником
Разговарају

Кораци твоји певају
У моме телу

Боси кораци твоји веселе
Стидљиву росу

И дубоке остављају трагове
У снегу мога сна