субота, 26. децембар 2015.

ОПСЕДНУТА ВЕДРИНА - Васко Попа

Укопао сам се
У сенци свога меса
У сенци својих бедема

На камену без млека
Камен мој млади стаса
Истрајте бедеми

У ноћи без срца
Сенка моја воли
У слеђеном времену
Пролеће моје напредује
Истрајте истрајте бедеми

Сан мој већ сустиже
Безбрижни бескрај
Опседнута ведрино
Капије отвори

(1943-45)