недеља, 07. септембар 2014.

ЗНАЦИ ВРЕМЕНА - Алек Вукадиновић

Бог унижен Скотац вољан
Кобац на коб
Осокољен

Од Небога - у там ниже
У шта се то таме стиже

Зад је пред је
Неред ред је
Мрак у мраку Боже глед је

Полегли су у круг сви су
Трази пали у коб исту