недеља, 07. септембар 2014.

У ВАТРИ СЕ БОГ ОДМАРА - Алек Вукадиновић

Зуј до зуја чар до чара
У ватри се бог одмара

Ватра то је
Кроз кругове што се своје
Ватра то је

Кроз кругове што се своје
Сурвала у Немушт-боје

Ватра то је

Зуј до зуја чар до чара
Ватра стара
У ватри се бог одмара