субота, 21. новембар 2015.

АДАМ - Гаврил Стефановић Венцловић

Месо од земље,
кости из камена,
очи од воде,
крв од росе,
пара и одихивање од ветра,
разум, памет од облака,
умље с анђелске брзине...

Кад умре, у то му се тело опет и 
разиђе.