субота, 21. новембар 2015.

БЕСЕДЕ, ЛЕГЕНДЕ, ПЕСМЕ - Гaврил Стефановић Венцловић

Пливају ти к језику разлике беседе
Ка на лову у мрежу
Разликога рода рибе,
Зле и добре.
И гледај сад што да чиниш...
Змију ухваћену с рибом
Испљуј је напоље из себе,
А добре беседе изабери,
Те их држи себи
У барци твојих усти.