субота, 05. август 2017.

ЦРНА ХРОНИКА - Ранко Јововић

1. Празан је живот
Пун идеологије
Као врабац гована.
2. Не размјењују више, као некад
Сад отимају као никад.
3. Нема више оних народних светковина
Кад свако сваког млашће,
Сад млате само нас.
4. Нема више народних кухиња,
Радничких бифеа
Ситног станичног олоша,
Фантастичних дјевојчица...
Све је распршено
Без боравка... нестално,
Само је власт стаљна.

Живот је прошао.